DE VROUW MET DE BAARD VERTELT

Moeder Aarde is stokoud. Ze heeft alles met eigen ogen zien gebeuren.
 home
 

Als er een * achter de naam van de webpagina staat, dan zit er ook een werkblad bij.

 

  TIJD VAN JAGERS EN BOEREN

De neanderthaler* was sterk en taai. Hij jaagde onder andere op mammoeten.

De eerste boeren van ons land woonden in Limburg. We noemen hen de bandkeramiekers*.

In Drenthe liggen tientallen hunebedden. In de steentijd werden er doden in bijgezet.  (Canon van Nederland)

Asterix en Obelix waren Galliërs. De Galliërs behoorden tot de Kelten*.

Het meisje van Yde was een Germaans meisje dat 2000 jaar geleden leefde in wat nu Drenthe is.


  TIJD VAN GRIEKEN EN ROMEINEN

De beroemdste Romein is Julius Caesar. Hij is ook even bij ons geweest.

Augustus was de eerste keizer van het Romeinse Rijk. De eerste, de beste?

Tijdens de Varusslag werden drie Romeinse legioenen door de Germanen in de pan gehakt.

De Rijn was de versterkte grens van het Romeinse Rijk: de limes.  (Canon van Nederland)

Noviomagus* was in de Romeinse tijd een nederzetting aan de Waal.

Het Surfspinkatern Noviomagus als pdf-bestand. Tekst met 12 vragen.

Forum Hadriani was een Romeins stadje. Het lag waar nu Voorburg ligt, bij Den Haag.

Het Colosseum in Rome was een amfitheater. Er werden gladiatorengevechten gehouden.

Keizer Trajanus, de grote veroveraar, was de 13e keizer van het Romeinse Rijk.

Keizer Hadrianus, de ‘reiskeizer’, was de 14e keizer van het Romeinse Rijk.

Keizer Hadrianus liet in Rome het Pantheon bouwen. Dat was een tempel voor alle goden.

Op de Ermelosche Heide liggen de resten van een Romeins marskamp.

De Germaanse Bataven waren vrienden van de Romeinen (maar niet altijd!).


  TIJD VAN MONNIKEN EN RIDDERS

De Angelsaksische monnik Willibrord stak in 690 de zee over om de Friezen te bekeren.  (Canon van Nederland)

Het Surfspinkatern Willibrord als pdf-bestand. Tekst met vragen over deze Angelsaksische missionaris.  (Canon van Nederland)

De handelsnederzetting Dorestad was het Rotterdam van de vroege middeleeuwen.

Karel de Grote* (742-814): koning, keizer, vagebond. En ‘vader van Europa’.  (Canon van Nederland)

Het Surfspinkatern Karel de Grote als pdf-bestand. Tekst met vragen over deze middeleeuwse superman.  (Canon van Nederland)

De Vikingen* voeren de zeeën over en ontdekten zo Amerika… zonder het zelf te weten!

Hebban olla vogala zijn de eerste woorden van een stokoud Nederlands zinnetje.  (Canon van Nederland)

Het Surfspinkatern Hebban olla vogala als pdf-bestand. Tekst met vragen over het oudste Nederlands.  (Canon van Nederland)


  TIJD VAN STEDEN EN STATEN

In 1296 werd Floris de Vijfde, graaf van Holland en Zeeland, door edelen vermoord.

Het Surfspinkatern Floris de Vijfde als pdf-bestand. Tekst met vragen over de beroemde Hollandse graaf.  (Canon van Nederland)

In de 14e eeuw werd Europa getroffen door de pest. Deze grote epidemie heet de Zwarte Dood.

De Hanze was in de middeleeuwen een verbond van handelssteden. Ook Nederlandse steden waren lid.  (Canon van Nederland)

Het Surfspinkatern de Hanze als pdf-bestand. Tekst met vragen over deze club van handelssteden.  (Canon van Nederland)


  TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS

Erasmus, de wereldberoemde geleerde, werd geboren in Rotterdam en groeide op in Gouda.  (Canon van Nederland)

Het Surfspinkatern Erasmus als pdf-bestand. Tekst met vragen over deze humanist-schrijver-taalkundige-wereldburger.  (Canon van Nederland)

Keizer Karel de Vijfde (1500-1558) verenigde de Nederlanden.  (Canon van Nederland)

De Beeldenstorm in 1566 leidde tot de Tachtigjarige Oorlog.  (Canon van Nederland)

Willem van Oranje is de vader des vaderlands.  (Canon van Nederland)

In 1596 werd Spitsbergen ontdekt. Gerrit de Veer doet verslag van een gevecht met een ijsbeer.

In de poolwinter van 1596/1597 overwinterden Hollandse zeelieden op Nova Zembla.


  TIJD VAN REGENTEN EN VORSTEN

Het dodo-eiland* Mauritius was voor VOC-schepen een tussenstop op weg naar Indië.

De Beemster: groot meer, omgetoverd tot vruchtbaar boerenland.  (Canon van Nederland)

Michiel de Ruyter: zeeheld uit Zeeland.  (Canon van Nederland)

Het Surfspinkatern Michiel de Ruyter als pdf-bestand. Tekst met vragen over de Zeeuwse zeeheld.  (Canon van Nederland)

Drie genieën uit de gouden eeuw: Antoni van Leeuwenhoek, Christiaan Huygens (Canon van Nederland) en Simon Stevin.

Herman Boerhaave was meesterarts en leermeester te Leiden.

De 18e-eeuwse Zweedse plantkundige Carolus Linnaeus* was een Homo sapiens.


  TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES

Aan het eind van de 18e eeuw noemden verlichte burgers zich patriotten. Ze waren tegen de stadhouder.  (Canon van Nederland)

Op 14 juli 1789 bestormden boze Parijzenaars de gevangenis de Bastille. Daarmee begon de Franse Revolutie.

In 1795 werd stadhouder Willem de Vijfde verjaagd door een Frans leger. Toen begon de Franse tijd.  (Canon van Nederland)

Napoleon Bonaparte was keizer van de Fransen. In zijn tijd was Nederland eventjes een stukje van het Franse keizerrijk.  (Canon van Nederland)


  TIJD VAN BURGERS EN STOOMMACHINES

Willem I was koning-koopman van het Koninkrijk der Nederlanden.  (Canon van Nederland)

In 1839 ging in Nederland de eerste trein rijden: van Amsterdam naar Haarlem.  (Canon van Nederland)

Vincent van Gogh is wereldberoemd. Heel veel mensen vinden zijn schilderijen mooi.  (Canon van Nederland)

Drenthe anno 1883. Stukjes uit de brieven van Vincent van Gogh.


  TIJD VAN WERELDOORLOGEN

Anne Frank was van 1942 tot 1944 ondergedoken aan de Prinsengracht in Amsterdam. Haar dagboek is wereldberoemd.  (Canon van Nederland)

Kamp Westerbork in Drenthe werden in de oorlog Joden gedeporteerd naar de concentratiekampen in Oost-Europa.Naar de website van de Canon van Nederland.
Naar het HOME van de Surfspin.


© Surfspin 2005-2013