home > natuur 1. haas: nestvlieder, boerenland, leger.
  konijn: nestblijver, zandgrond, burcht.
  
  
 2. lynx
  (Heel soms wordt er een lynx in Nederland gezien.)
  
  
 3. a. nee
  b. Hazen en konijnen kunnen roofdieren snel zien aankomen.
  
  
 4. Weidegebieden, kleipolders en heidevelden zijn net als steppes grote, vlakke en open gebieden.
  
  
 5. Fout is: Het konijn is een knaagdier.
  
  
 6. Romeinse tijd
  
  
 7. Eigen antwoord
  
  
 8. 21
  
  
 9. a. Zo dom als een ezel.
  b. Zo duf als een konijn.
  c. Zo glad als een aal.
  d. Zo lui als een varken.
  e. Zo mak als een lammetje.
  f. Zo moe als een hond.
  g. Zo moedig als een leeuw.
  h. Zo sluw als een vos.
  i. Zo sterk als een beer.
  j. Zo vrij als een vogel.
  
  
 10. a. dolfinarium
  b. mortuarium
  c. conservatorium
  d. seminarium
  e. terrarium
  f. rosarium
  g. observatorium
  h. sanatorium
  i. aquarium
  j. solarium
  
  
 11. a. 7850 m2
  Uitleg:
  De straal is 50 meter.
  (Je trekt als het ware met een touw van 50 meter lang een cirkel om het konijnenhol.)
  De oppervlakte van een cirkel is: 3,14 x straal x straal.
  In dit geval dus: 3,14 x 50 m x 50 m = 7850 m2.
  b. 10.000 m2
  c. 0,8 ha
  (0,785 ha is afgerond op één cijfer achter de komma 0,8 ha)
  
  

Naar het werkblad Haas & konijn.
Naar de webpagina ‘Mijn naam is Haas … James Haas’.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 25 januari 2008.

© Surfspin 2008