home > geschiedenis > tijd van Grieken en Romeinen


(keizer Augustus)

Augustus

de eerste keizer van het Romeinse Rijk

In het jaar 44 voor Christus werd Julius Caesar vermoord. Hij had twee opvolgers aangewezen: zijn rechterhand* Marcus Antonius en zijn geadopteerde zoon Octavianus. Daarom werd het Romeinse Rijk in tweeën gedeeld: Octavianus kreeg het westelijke deel en Marcus Antonius het oostelijke deel.


Bloedige burgeroorlog
Marcus Antonius trouwde met Cleopatra, de beroemde Egyptische koningin. Cleopatra had al een verhouding gehad met Caesar. Van hem had zij een zoon, die Caesarion (‘Caesartje’) heette. Marcus Antonius en Cleopatra vonden dat niet Octavianus, maar Caesarion de echte opvolger van Caesar was, omdat hij diens echte zoon was en geen geadopteerde zoon. Daar was Octavianus het natuurlijk helemaal niet mee eens! Marcus Antonius en hij kwamen als kemphanen tegenover elkaar te staan. In 31 voor Christus kwam het tot een bloedige zeeslag, die door Octavianus gewonnen werd. Hiermee was Octavianus ook heerser geworden van het rijke Egypte. Hij wilde Cleopatra in een triomftocht door de straten van Rome voeren. Maar de koningin wilde zich die vernedering besparen en liet zich doodbijten door een slang.

In de tijd van Augustus…

…werd Jezus geboren.
Misschien ken je deze zin uit de Bijbel: In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. (Lucas 2:1). Jozef en Maria woonden ook in het Romeinse Rijk.
…werd het gebied waar nu Nederland ligt, ingelijfd bij het Romeinse Rijk.
De Bataven en de Cananefaten leverden hulptroepen aan het Romeinse leger. De Friezen hadden een vredesverdrag gesloten met de Romeinen, maar moesten belasting betalen in de vorm van koeienhuiden.

Tijd van vrede en welvaart
Eindelijk, na een burgeroorlog die tientallen jaren had geduurd, brak er voor het Romeinse Rijk een tijd aan van vrede en welvaart. Octavianus liet in Rome veel grote, prachtige gebouwen neerzetten. Hij maakte de stad schoner en veiliger en organiseerde grote volksfeesten. Zo werd hij populair bij arm en rijk en bij jong en oud. Langzamerhand kreeg hij steeds meer macht, en werd ten slotte alleenheerser.

Nu denk je misschien: we zijn al bijna aan het eind van dit stukje en hebben het nog steeds niet over keizer Augustus gehad?!

Het zit zo: de senaat (‘de regering’ zou je kunnen zeggen) was erg tevreden over Octavianus en gaf hem in 27 voor Christus de naam Augustus. Dat betekent ‘de verhevene’. Ook werd er een zomermaand naar hem vernoemd. Octavianus Augustus stierf in het jaar 14 na Christus, 76 jaar oud. Na zijn dood is hij goddelijk verklaard.

 

Augustus was de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Hij wordt wel beschouwd als de belangrijkste figuur uit de Romeinse geschiedenis.

 

* Zijn rechterhand is zijn heel belangrijke helper.SchoolTV: water in het oude Rome (filmpje van 2:20 minuten).
Surfspin: hier vind je info over Julius Caesar.
Surfspin: naar het keuzemenu Geschiedenis.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 21 juni 2005, het laatst gewijzigd op 2 april 2012.

© Surfspin 2005-2012