home > geschiedenis > moderne tijd
home > taal > begrijpend lezen 1. 1. fiets
  2. motor(fiets)
  3. auto
  
  
 2. 1902 (Maar supergoed is als je als antwoord ‘1902 of 1903’ hebt, want misschien moest ze nog jarig worden toen ze haar eerste autoritje maakte!)
  
  
 3. nuchter
  
  
 4. ja
  Als je het stukje over Vincent van Gogh in Drenthe hebt gelezen, dan weet je dat hij in 1883 met de trein naar Drenthe kwam.
  
  
 5. petroleum = soort olie (werd o.a. gebruikt in lampen en in kookstelletjes)
  plaggenhut = hut gemaakt van heideplaggen (een heideplagge is een afgestoken heidezode)
  vitaal = levenskrachtig (je bent geestelijk en lichamelijk in goede doen)
  
  
 6. 1 uur
  
  
 7. In de tekst staat dat de vader van mevrouw Van Andel hoofdonderwijzer was. Het schoolhuis was een woonhuis dat was bestemd voor de hoofdonderwijzer en zijn gezin.
  
  
 8. Ja, met mijnheer Van Andel, want in de tekst wordt mevrouw Van Andel aangeduid als Henny van Andel-Schipper.
  
  
 9. zelfstandig naamwoord
  
  
 10. - Toen kwam het elektrische licht. (elektrische zegt iets over het zelfstandig naamwoord licht)
  - Een rijke boer wilde niet achterblijven. (rijke zegt iets over het zelfstandig naamwoord boer)
  - De mensen waren doodarm. (doodarm zegt iets over het zelfstandig naamwoord mensen)
  - In Amerika waren fietsen goedkoper. (goedkoper zegt iets over het zelfstandig naamwoord fietsen)
 

Ga terug naar het werkblad.
Ga naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 29 oktober 2007.

© Surfspin 2007